Home » Комментарий эксперта » Нюанси дня голосування від виборчого омбудсмена

Нюанси дня голосування від виборчого омбудсмена

Для пересічних громадян, голосування не є складною процедурою: приходиш на виборчу дільницю, отримуєш бюлетень і після заповнення вкидаєш до виборчої скриньки. Але у реальному житті трапляються непорозуміння і проблеми. Тому виборча омбудсменка ОПОРИ Світлана Пантюхіна виклала детальний алгоритм для прискіпливого виборця.

Доступ на виборчу дільницю

Зазвичай громадяни не замислюються про те, що виборча дільниця – приміщення, доступ до якого врегульовано законом. Не може будь-який громадянин без будь-якої потреби її відвідувати – і на те є серйозні причини.

Найважливіша з них – запобігати випадкам незаконного голосування. Мова йдеться про випадки голосування за інших громадян виборцями, які не включені до списку виборців на цій дільниці. Цю технологію називають «календарик у паспорті»: коли «ходокам» повідомляють до яких членів комісії підходити – а в їх паспортах є спеціальна позначка, яка дозволяє залученому до фальсифікацій члену комісії зрозуміти призначення цього громадянина. Наприклад позначка «ОК», як це довели правоохоронні органи на місцевих виборах-2015 – вирок двом особам та інший вирок трьом особам. Іноді «ходока» поліція не може встановити – і суд засуджує лише члена ДВК, який видав бюлетень замість померлого громадянина.

Отже, «ходоку» видається виборчий бюлетень замість іншого виборця – який помер, або перебуває за кордоном на заробітках. Спостерігачі з відстані не бачать на чиє прізвище пред’явлено паспорт і за яке прізвище розписується громадянин в списку виборців. Тому важливо, щоб на виборчій дільниці перебували виключно особи, включені до списку виборців на ній. А також залучені до організації процесу голосування чи спостереження за ним. А саме особи, вказані в ч.9 ст. 28 закону «Про вибори Президента України»: «9. На засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише

* члени виборчих комісій вищого рівня,

* кандидати на пост Президента України,

* їх довірені особи (не більше однієї довіреної особи від одного кандидата),

* офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, партій – суб’єктів виборчого процесу, від громадських організацій (разом не більше ніж по дві особи від одного кандидата на пост Президента України, від партії, від громадської організації),

* а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій,

* представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).»

Як перевіряється належність виборця? – Самим простим способом є демонстрація іменного запрошення, яке згідно ч.2 ст. 75 та ч.2 ст. 32 закону «Про вибори Президента України» мало бути доставлено виборцю. Якщо його нема, перевірка може здійснюватися за паспортом та знаходженням за певною адресою в списку виборців.

Деякі дільничні виборчі комісії (ДВК) доручають перевірку документів на вході працівникам поліції; інші – визначають відповідального за чергування на вході/виході члена виборчої комісії. Також можуть цікавитися особою виборця офіційні спостерігачі, які намагаються попередити випадки незаконного голосування на дільниці.

До якого столу прямувати?

Коли виборець увійшов на виборчу дільницю, він має визначитися до якого столу з членами ДВК підійти. Одна з причин виникнення черг – коли виборцю незрозуміло, у якої пари членів ДВК аркуш списку виборців із записом про нього. Якщо вулиць небагато, за їх переліком можна визначити свою «двійку». В іншому випадку доводиться по черзі опитувати членів ДВК за різними столами.

Члени комісій сидять за столами по двоє – у одного аркуші списку виборців, у другого – виборчі бюлетені. Така організація роботи з метою взаємного контролю, передбачена ч.11,12 ст. 75 закону «Про вибори Президента України»: «11. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Кількість отриманих членами виборчої комісії виборчих бюлетенів для організації голосування виборців за місцем перебування повинна дорівнювати кількості виборців, включених до витягу із списку виборців. Передання виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі (шафі) не може залишатися.

  1. Голова дільничної виборчої комісії передає членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати із списком виборців у день виборів, аркуші списку виборців. Відповідні члени дільничної виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх використання.

Наявність в списку виборців

Нажаль, не всі виборці перевіряють себе в Державному реєстрі виборців – в інтернеті за посиланням. Не перевіряють і включення до попереднього списку виборців на виборчій дільниці, хоча мають таке право: ознайомитися з відомостями про себе та інших виборців за ч.3 ст. 32 закону «Про вибори Президента України». А така б перевірка захищала б від описок і тим більше не включення до списку виборців! Ті виборці, що не отримали іменне запрошення, ризикують бути не включеними в список виборців – і не зможуть проголосувати в день голосування.

Згідно ч.2 ст. 3 закону «Про вибори Президента України»: «2. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців.»

Включати виборця до списку виборців в день голосування заборонено ч.3 ст. 35 закону «Про вибори Президента України». То ж якщо вас немає в списку виборців, то єдине що вам залишається в день голосування – це подбати про виправлення помилки на майбутнє. Тобто на повторне голосування на президентських виборах та інші вибори.

Для цього треба написати заяву про виявлене в день голосування порушення – відсутність громадянина в списку виборців. І в порядку ч.3 ст. 78 та ч.8 ст. 28 закону «Про вибори Президента України» подати її голові ДВК. Комісія має розглянути такі заяви до початку підрахунку голосів виборців і направити потім до Відділу ведення Державного реєстру виборців. Тим більше, вона все одно має передавати відомість з виявленими в день голосування описками до цього відділу.

Є в списку виборців – але з опискою

Якщо виборець є в списку виборців, але допущена описка в списку виборців – незважаючи на яку є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Її треба виправляти для отримання виборчого бюлетеня. Порядок встановлений ч.8 ст. 35 закону «Про вибори Президента України»: «8. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборцівнеправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання – в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі “Примітки”»

Документи для встановлення особи виборця

Якщо виборець є у списку виборців, член ДВК має отримати один із трьох документів, передбачених законом для встановлення особи: паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України чи військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби). Лише ці три документи є підставою для отримання виборчого бюлетеня на звичайній виборчій дільниці відповідно до ч.2 ст. 2 закону «Про вибори Президента України».

Іноді виникають непорозуміння між виборцем та прискіпливими членами ДВК внаслідок:

* не співпадіння адреси реєстрації у паперовому паспорті та у списку виборців – бо останні роки штамп про нову реєстрацію в паспорт не ставлять (тепер лише електронний дем-реєстр), а також багато виборців змінюють виборчу адресу для голосування;

* відсутність адреси в паспорті у вигляді ID-картки;

* не вклеєні фотокартки по досягненні 25- та 45-річного віку у паперовому паспорті.

На цей випадок є роз’яснення Центральної виборчої комісії «щодо застосування окремих положень Закону України “Про вибори Президента України” стосовно видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів Президента України на підставі паспорта громадянина України», затверджене постановою № 268 від 27.12.2018. Отже, розбіжності з адресою чи її відсутність, а також не вклеєні фотокартки за віком не є підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому виборцю.

Видача виборчого бюлетеня

Коли особу виборця встановлено, член ДВК нарешті видає йому виборчий бюлетень – ч.1 ст. 76: «1. При проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється».

Важливо, щоб від виборчого бюлетеня було відокремлено контрольний талон, бо іноді члени ДВК, що працюють на виборах вперше, забувають це зробити. Між тим, такий виборчий бюлетень з невідокремленим контрольним талоном, буде визнаний потім недійсним на підставі п.7 ч.26 ст. 78 закону «Про вибори Президента України».

Також не має бути будь яких позначок на виборчому бюлетені, що дозволяють ідентифікувати виборця.

Допомога виборцю

Іноді виборець за станом здоров’я не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи вкинути його до виборчої скриньки. Наприклад: забув окуляри чи має фізичні вади здоров’я .

На цей випадок, законодавство передбачає надання допомоги такому виборцеві. Згідно ч.4 ст. 76 закону «Про вибори Президента України»: «…Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.»

Згідно ч.7 ст. 76 закону «Про вибори Президента України»: «Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку, забезпечуючи при цьому таємницю голосування. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.»

Збереження таємниці голосування

В усіх інших випадках виборець має голосувати сам – та має забезпечуватися таємниця голосування. Згідно ч.4 ст. 76 закону «Про вибори Президента України»: «4. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб…»

Згідно ч.7 ст. 76 закону «Про вибори Президента України»: «7. Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку, забезпечуючи при цьому таємницю голосування…»

Насправді, збереження таємниці голосування є дуже важливим навіть для сторонніх осіб – вимагати її дотримання від інших виборців. Бо порушення таємниці голосування дуже часто є ознакою «контрольованого голосування», тобто голосування виборців під адміністративним тиском за місцем навчання, знаходження або роботи, чи внаслідок підкупу виборців.

Треба спільними зусиллями заважати контролювати волевиявлення виборців з боку таких «мереж» – не давати спотворювати результати волевиявлення адмінресурсом чи підкупом виборців.

Незаконне використання виборчого бюлетеня

Є поширений міф, що отриманий виборчий бюлетень – це власність громадянина, і що він може робити з ним все, що захоче: проголосувати, чи забрати додому і повісити на стіну. Насправді, закон обмежує обіг виборчих бюлетенів і чітко встановлює обов’язки виборця – заповнити і вкинути бюлетень до виборчої скриньки.

Згідно ч.5 ст. 76 закону «Про вибори Президента України»: «5. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим способом виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняється».

Згідно ч.7 ст. 76 закону «Про вибори Президента України»: «7. Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку…»

За незаконні дії з виборчим бюлетенем передбачено кримінальну відповідальність за ст. 158-1 Кримінального кодексу України. І є вироки тим виборцям, що намагалися винести його чи розірвали на шматочки.

Пам’ятаємо, що згідно ч.2 ст. 71 закону «Про вибори Президента України»: «2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.»

Заповнення виборчого бюлетеня

Згідно ч.6 ст. 76 закону «Про вибори Президента України»: «6. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить позначку “плюс” (“+”) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.»

Деякі виборчі штаби намагаються маніпулювати виборцями, щоб зменшити кількість голосів за свої конкурентів. І в такому випадку закликають поставити «+» своєму кандидату, та «мінус» йому основному опоненту. Тобто, намагаються одурити виборця, щоб його виборчий бюлетень потім визнали недійсним.

Тож пам’ятаємо простий принцип заповнення виборчого бюлетеня – лише одна позначка навпроти лише одного кандидата.

Якщо припустилися помилки

Виборець, що припустився помилки – наприклад поставив позначку навпроти «двійника» свого кандидата, може одноразово отримати інший бюлетень. У разі другої помилки, закон не дозволяє ще раз отримати незаповнений виборчий бюлетень – третій. Це обмеження захищає від нищення виборчих бюлетенів на виборчій дільниці: щоб вранці не приходили виборці – і декілька разів помилившись, не залишили виборчу дільницю без достатньої кількості виборчих бюлетенів (щоб виборці конкурента не змогли проголосувати).

Процедура заміни врегульована ч.9 ст. 76 закону «Про вибори Президента України»: «9. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.»

Діти на виборчій дільниці

Закон не регулює питання громадян, що за віком не є виборцями. Тому виборча комісія має керуватися принципами розумності та справедливості, а також ст. 19 Конституції України: «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»

Тож якщо мати не може залишити вдома чи біля входу на виборчу дільницю своїх дітей, вона має право зайти з ними – в тому числі до кабіни для таємного голосування. Також мають право онуки супроводжувати своїх дідів чи бабусь – якщо це не загрожує дезорганізації роботи виборчої дільниці.

Звісно, не можна насичувати виборчу дільницю групою дітей – завести 20-30-50 дітей, які будуть хапати виборчу документацію і заважати членам комісії. Голова ДВК змушений буде вживати заходів: покличе поліцію і накаже спільними зусиллями видалити дітей з виборчої дільниці.

 

Проголосував – залишай виборчу дільницю

Якщо ви проголосували, ви маєте залишити виборчу дільницю. Це передбачено нормою ч.3 ст. 76 закону «Про вибори Президента України»: «3. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.»

Світлана Пантюхіна,

Громадський омбудсмен із захисту виборчих прав

Громадянської мережі ОПОРА у Житомирській області

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*