Home » ЕКОНОМІКА » Управлінський облік

Управлінський облік

Головний результат програми* – максимально повне та доступне роз’яснення питань, що відкриває світ фінансів та бюджетів для власників бізнесу. На тренінгу ми розглянемо:

1. Що турбує керівників із погляду фінансів? Які основні питання щодо фінансів виникають у керівників? Чого керівнику не вистачає для управління фінансовими показниками.

2. Фінансові показники. За чим слідкувати і як у цьому не загубитися? Основні групи коефіцієнтів: рентабельність, оборотність, ліквідність, продуктивність. Логіка їхньої побудови. “Правильні” формули. Західні абревіатури: EBITDA, ROS, ROE, ROA, … Що це все означає? Із чим порівнювати. Нормування показників.

3. “Де гроші?” Вибудовування поточного контролю фінансів у компанії. Прибуток є, а грошей нема. Де вони? Як ув’язати всі основні звіти та загалом побачити ситуацію. Розуміння джерел коштів та напрями їх використання. Зрозумієте, чому складські запаси з’їдають ваш нерозподілений Прибуток? Усвідомлюєте, де Ви викидаєте на вітер купу грошей, які б могли класти собі в кишеню;

4. Як збільшити Вашу рентабельність та чистий прибуток і за допомогою якихось важелів;
5. Дізнаєтеся, про помилки, які позбавляють багато бізнесів основного прибутку – і як їх виправити. Опануйте 3 стратегії управління прибутком; Які існують напрями оптимізації витрат у кризу?

Кейси, які вирішуватимуться:
– Розрахунки всіх основних показників, які потрібні для аналізу результатів діяльності (всі показники, які розглядаємо за програмою тренінгу – вважаємо на прикладі)
– Відмінності у результатах компанії: у прибутку, у залишках грошей, у дебіторці та кредиторці при покупці товару з відстроченням та при продажах товару клієнтам з відстрочкою.
– Розрахувати потребу в оборотному капіталі
– Розрахунок середньозваженої відстрочки клієнтів, постачальників
– Розрахунок середньозваженої оборотності складу
– Розрахунок, коли можна брати кредити, а коли не можна.
– Розрахунок точки беззбитковості
– Розрахунок індексу сезонності

lico Порядок денний:

Як розмовляти однією мовою із фінансистом. Основна фінансова термінологія

– Оборотні та необоротні. Як виміряти ефективність використання активів
– Структура пасивів та часта причина банкрутства компаній
– У чому суть амортизації та зносу та навіщо формувати амортизаційний фонд
– План рахунків та принцип “подвійного запису”.
– Відмінність прибутку та грошових потоків.
– Чому прибуток є, а грошей немає.
– Націнка та маржа, чому різні цифри.
– Відмінності звіту про прибуток від звіту про рух грошових потоків
– Операційні (OPEX) та капітальні (CAPEX) витрати
– Поділ діяльності компанії на операційну, фінансову, інвестиційну та іншу.
– Який період потребує фінансування грошей.
– Відмінності бухгалтерського та управлінського обліку

Аналіз фінансової звітності. основні фінансові коефіцієнти
– Як вимірюється фінансовий успіх компанії
– Які 3 стратегії дозволять збільшити Прибуток
– Що важливіше за обсяг продажу або прибуток.
– Як розрахувати вартість бізнесу
– Яка найголовніша причина банкрутства компаній
– Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont та рентабельність власного капіталу
– Рентабельність діяльності (продажів), 7 рівнів прибутку.
– Рентабельність активів (ROA)
– Операційний цикл та показники оборотності
– Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності
– Золоте правило економіки
– Прибуток проти готівки. Відмінність між потоком готівки та прибутком.

Прогнозування результатів діяльності компанії за 10 хвилин. У чому різниця між прогнозами та бюджетами
– методи планування продажів
– Як оцінити плани на реалістичність
– Прогнозування та фінансова модель у 3-х сценаріях:
– Як управляти фінансовими показниками:
– оборотністю активів,
– маржею,
– операційними витратами,
– кредиторкою,
– методи управління грошовими потоками
– управління середньозваженими показниками
– Точка беззбитковості при різних значеннях продажу, маржі, витрат
– Операційний та фінансовий леверидж
– Ризики збільшення позикових коштів
– Прогнозування на “0” основі для стартапів
– приклад, як вивільнити гроші з робочого капіталу
– вплив зниження рентабельності на можливості зростання
– зростання цін і можливе зниження продажів
– Зниження цін та необхідне зростання продажів

line

data Місце і дата проведення: 15 – 16 лютого.

Заповнити заявку для участі> https://praktikplus.com/training/193/f-nansi-dlya-ker-vnik-v-ta-nef-nansovih-menedzher-v.htm

*На правах реклами

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*