Home » ЕКОНОМІКА » УКРНОІВІ забезпечено доступ до інформації про схожі та тотожні позначення

УКРНОІВІ забезпечено доступ до інформації про схожі та тотожні позначення

Рекомендації Антимонопольного комітету відіграють важливу роль у забезпеченні рівного доступу до ринку для всіх учасників та сприяють розвитку прозорої економіки, допомагають стимулювати інновації і посилювати конкурентоспроможність підприємств.

Рекомендації щодо дотримання правил конкуренції, захисту інтересів споживачів та інших учасників ринку АМКУ надає не лише учасникам ринку, а й органам влади. Так у 2022 році Комітетом було надано 42 обов’язкові для виконання рекомендації, з яких 27 наразі уже виконано. Загалом же, з врахуванням наданих у попередні роки рекомендацій цього типу, у 2022 році було виконано 93 рекомендації АМКУ.

Зокрема, 30 березня 2023 року АМКУ визнав рекомендації, надані у минулому році Укрпатенту виконаними. Вони стосувалися забезпечення ним безоплатного розміщення в публічному доступі інформації про заявки на торговельні марки, за якими не надіслано повідомлення про встановлену дату подання. Зазначені рекомендації було надано з метою недопущення спотворення конкуренції на ринку послуг з пошуку тотожних і схожих позначень.

Потрібно зазначити, що невдовзі після надання Комітетом вказаних рекомендацій, Уряд (розпорядження від 28 жовтня 2022 року № 943-р) передав функції Національного органу інтелектуальної власності з приймання та розгляду заявок на торгівельні марки, у межах якого Укрпатент мав доступ до інформації про них, до іншої державної організації – Українському інституту інтелектуальної власності (УКРНОІВІ).

Зі свого боку УКРНОІВІ у березні 2023 року повідомив Комітету про забезпечення в публічному доступі інформації про заявки, за якими не надіслано повідомлення про встановлену дату подання, в обсязі, що не суперечить чинному законодавству України та є достатнім для пошуку інформації про них і встановлення ознак тотожності або схожості позначень, та у формі, яка забезпечує можливість відбору.

Зокрема, інформація про вказані заявки розміщується, відповідно до наказу УКРНОІВІ від 13 січня 2023 року, у Спеціальній інформаційній системі УКРНОІВІ, користувачі якої можуть застосувати простий або розширений пошук для зручності пошуку такої інформації:

  • дата надходження матеріалів заявки;
  • номер заявки;
  • індекс Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;
  • перелік товарів і послуг;
  • зображення знака.

У зв’язку із забезпеченням розміщення інформації про зазначені заявки та відсутністю підстав для відкриття провадження у справі, Комітет прийняв рішення вважати його рекомендації виконаними.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*